Tin tức thị trường

[Quý 1/2022] Báo cáo tổng quan thông tin nhà ở và thị trường bất động sản

Một số chính sách mới và các văn bản chỉ đạo điều hành tác động đến thị trường bất động sản Trong các tháng đầu năm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản có tác động đến lĩnh vực bất động sản, cụ thể: – Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/1/2022 […]
Read More